เงื่อนไขการสมัครเป็นติวเตอร์

กฎกติกาข้อบังคับของ Sabuytutor

 1. กรณีติวเตอร์ยกเลิกงานสอนเอง ไม่คืนค่าแนะนำทุกกรณี

      1.1  ดูรายละเอียดงานไม่ดี ดูแผนที่ไม่ดี ติดเรียน ติดสอบ ติดธุระ ไปต่างประเทศ เวลาว่างไม่ตรง พ่อแม่ไม่ให้ไปสอน ทำ Project ป่วย ญาติพี่น้องป่วย อุบัติเหตุ ฝนตกกะทันหัน อื่นๆ ( ไม่คืนค่าแนะนำ )
      1.2 ยกเลิกงานโดยไม่แจ้งทางสถาบัน
      1.3 การคืนหรือไม่คืนเป็นสิทธิขาดของทางศูนย์เท่านั้น
 2. กรณีติวเตอร์ไม่ได้ไปสอน โดนยกเลิกการสอน ( โดยสาเหตุไม่ได้เกิดขึ้นจากติวเตอร์ ) คืนค่าแนะนำเต็มจำนวน

      2.1  กรณีโทรไปหาลูกค้า แล้วลูกค้าได้ติวเตอร์จากที่อื่นแล้ว
      2.2  ลูกค้าเลื่อนการสอนเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ตกลงเริ่มเรียน ( ไม่ใช่วันโอนค่าแนะนำ )
      2.3  ลูกค้าติดต่อไว้หลายที่ หากติวเตอร์ไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือก
      2.4  ลูกค้าปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง โทรไม่รับสาย เลื่อน ติดธุระ ไปต่างจังหวัด เปลี่ยนเวลาสถานที่ หรือมีปัญหาใดๆ ขอให้ติวเตอร์โทรแจ้งสถาบัน หากเราตรวจสอบแล้วพบว่า ปัญหานั้นเป็นปัญหาของลูกค้า ( โดยสาเหตุไม่ได้เกิดขึ้นจากท่าน )
      2.5  กรณี sabuytutor ลงประกาศงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามเนื้องาน ลงสถานที่ผิด ลูกค้าเปลี่ยนสถานที่/วันเวลาภายหลัง
 3. กรณีงานสอนถูกยกเลิก ( โดยสาเหตุเกิดขึ้นจากติวเตอร์) ไม่คืนค่าแนะนำหรือคืนเป็นกรณีไป

      3.1  กรณีติวเตอร์พูดไม่สุภาพไม่มีหางเสียง ไม่น่าฟัง น่ารำคาญ โทรจิก จนทำให้ลูกค้ายกเลิก
      3.2  กรณีติวเตอร์ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา สถานที่ ไม่ตามประกาศหน้าเว็บไซต์
      3.3  กรณีติวเตอร์ไม่สามารถส่งประวัติให้ลูกค้าและสถาบันได้ตามที่ร้องขอ
      3.4  ติวเตอร์ไปสอนสาย แต่งกายไม่สุภาพ
      3.5  กรณีลูกค้าหรือสถาบันไม่สามารถติดต่อติวเตอร์ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
      3.6  หลังจากที่สถาบันให้ข้อมูลลูกค้ากับท่าน แต่ติวเตอร์ไม่โทรหาลูกค้า หรือโทรหาล่าช้า จนเป็นเหตุให้สถาบันอื่นส่งติวเตอร์ได้ก่อนหรือเป็นเหตุให้ลูกค้ายกเลิก เวลานับจากที่ส่งข้อมูลลูกค้าให้ ไม่คืนค่าแนะนำ
      3.7  กรณีขอค่าเอกสารประกอบการสอน ค่าเดินทาง เพิ่มเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และสถาบัน เพราะลูกค้าบางท่านไม่กล้าปฏิเสธ ถ้าไม่แจ้งกรณีงานมีปัญหาจากสาเหตุนี้ขออนุญาตไม่คืนค่าแนะนำ
      3.8  หากมีปัญหาเกิดขึ้น ท่านไม่แจ้ง หรือแจ้งเรื่องเท็จ ไม่คืนค่าแนะนำ
      3.9  กรณีติวเตอร์มีผลทำให้งานรหัสอื่นถูกยกเลิก เช่นบ้านนั้นเรียน 3 วิชา ขออนุญาตไม่คืนค่าแนะนำและเรียกร้องค่าเสียหายตามค่าแนะนำของวิชานั้นๆ
      3.10 กรณีติวเตอร์มีเหตุฉุกเฉิน ที่ทำให้ต้องเลื่อนเวลา ลาสอน ในวันนั้นๆ กรุณาติดต่อผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด เเละเเจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงเหตุผลที่เกิดขึ้น หากไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้ ให้รีบเเจ้งเราโดยทันที หากไม่เเจ้งทั้งผู้ปกครองเเละ/หรือ sabuytutor อันเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกงาน ทางสถาบันขออนุญาตพิจารณาไม่คืนค่าแนะนำ
 4. ติวเตอร์ที่เข้าข่ายทุจริต ไม่คืนค่าแนะนำ

      4.1  รับงานเอาไปขายต่อ หรือยกเลิกงานแล้วเอางานไปขายต่อ ไม่คืนค่าแนะนำ นำเข้า Blacklistและดำเนินคดีตามกฏหมาย
      4.2  เอางานไปให้เพื่อนสอนต่อ โดยไม่แจ้งให้สถาบันก่อนล่วงหน้า ไม่คืนค่าแนะนำและนำเข้า Blacklist
      4.3  กรณีผู้ปกครองติดต่อมาภายหลังจากที่สถาบันคืนค่าแนะนำท่านแล้ว หากท่านไม่แจ้งถือว่าท่านทุจริต เพราะหากท่านไปแล้วท่านสอนไม่ดี( ผู้ปกครองโทรมาเปลี่ยน ) ติดต่อท่านไม่ได้ ( ผู้ปกครองโทรมาหาเรา ) ฯลฯ กรณีนี้ sabuytutor อาจลดค่าแนะนำให้สำหรับคนดีๆ กรณีจับได้ทีหลัง ดำเนินคดีตามกฎหมายและนำเข้า Blacklist
      4.4  แจ้งประวัติ ประสบการณ์ เท็จ ไม่คืนค่าแนะนำ นำเข้า Blacklist และดำเนินคดีตามกฏหมาย
      4.5  ลักขโมย รับเงินก่อนแล้วไม่ไปสอน ไม่คืนค่าแนะนำ นำเข้า Blacklist และ ดำเนินคดีตามกฏหมาย
 5. กรณีติวเตอร์ไปสอนแล้วถูกยกเลิกงาน เราจะคืนเฉพาะส่วนต่างของงานให้

      5.1  ไม่หักค่าเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการสอน และค่าอื่นๆ
      5.2  กรณีติวเตอร์แจ้งเรื่องเท็จแจ้งไม่หมด ขออนุญาตไม่คืนค่าแนะนำทั้งหมด
      5.3  ติวเตอร์ไม่ส่งเอกสารในส่วนของลูกค้า ถ้าเราเช็คทีหลัง ไม่คืนค่าแนะนำ
      5.4  ไปสอนแล้วทำไมคืนแค่ส่วนต่าง เช่นจ่ายค่าแนะนำ 800 สอนได้ 500 คืนค่าแนะนำ 300
            5.4.1  มันไม่ยุติธรรมสำหรับติวเตอร์ที่เหมือนต้องไปสอนฟรี
            5.4.2  ไม่ยุติธรรมกับผู้เรียนเช่นกัน เพราะคงไม่มีใครอยากเรียนแค่ครั้งเดียว แต่ปัญหาคือ ท่านกับผู้เรียนอาจเข้ากันไม่ได้ผู้เรียนจึงยกเลิกไปเสมือนผู้เรียนก็เสียเงินฟรี
            5.4.3  มันไม่ยุติธรรมกับทาง sabuytutor เพราะทางศูนย์เองก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเช่นกัน
 6. การเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

      6.1  ผู้สอนสามารถเสนอขอเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ โดยจำนวนที่ต้องการเก็บผู้สอนเป็นผู้เสนอ โดยจำเป็นจะต้องเเจ้งล่วงหน้ากับทางเราตั้งเเต่ขั้นตอนการสอบถามเเละขอจองงาน ทางเราจะเป็นผู้เสนอข้อตกลงนี้ให้กับผู้เรียน/ผู้ปกครองต่อเอง โดยผู้เรียน/ผู้ปกครองสามารถยินยอมหรือไม่ยินยอมการการเก็บล่วงหน้าก่อนก็ได้
      6.2  หากผู้เรียน/ผู้ปกครองยินยอมที่จะจ่ายเงินล่วงเเล้วผู้สอนไม่สอนตามที่ตกลงไว้ ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมาย
      6.3  หากผู้สอนไม่เเจ้งล่วงหน้ากับทางเราเเล้วขอเสนอเก็บเงินผู้เรียน/ผู้ปกครองล่วงหน้าหลังจากที่รับงานไปเเล้ว เราจะมีบทลงโทษตามเเต่กรณีไป เเละจะดำเนินการตามกฏหมายหากมีการกระทำที่ผิดกฏหมาย เเละหากการเรียกเก็บค่าสอนล่วงหน้านั้นเป็นเหตุให้มีการยกเลิกงาน จะไม่คืนค่าเเนะนำทั้งสิ้น
  ทั้งนี้ หากผู้สอนทำการสอนครบถูกต้องตามข้อตกลงกับผู้เรียน/ผู้ปกครอง เเต่ไม่ได้รับค่าสอนในช่วงเวลาที่กำหนด เเละไม่สามารถติดต่อกับผู้เรียน/ผู้ปกครองได้อีก กรุณาเเจ้งกับทางเราโดยทันทีเพื่อช่วยกันดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้กระทำความผิด ในส่วนของค่าชดเชยจากการไม่ได้ค่าสอนนั้น จะพิจารณาเป็นกรณีไป
 7. การขอค่าแนะนำคืน

  ให้แจ้ง Admin ที่ไลน์ @admin.sabuytutor เท่านั้น ไม่รับแจ้งช่องทางอื่น พร้อมบอกเหตุผลพร้อมทั้งรหัสงาน ชื่อบัญชี เลขบัญชี ธนาคาร จำนวนเงิน ( ออมทรัพย์เท่านั้น ) จากนั้นรอ Sabuytutor ตรวจสอบ หลังจากทำเรื่องขอคืน ทาง Sabuytutor จะตรวจสอบและแจ้งอนุมัติการขอคืนโดยเร็วที่สุด
      7.1  กรณีให้ผู้ปกครองของท่านโทรมาทวงค่าแนะนำหรือแสดงกริยาไม่สมควร จะนำเข้า blacklist และดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะกฏกติกาข้อบังคับติวเตอร์ต้องอ่านและยอมรับก่อนรับงาน
      7.2  กรณีติวเตอร์โวยวาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถือว่าท่านไม่อ่านกฏกติกาของเราและไม่มีคุณสมบัติเป็นติวเตอร์ที่ดี เพราะจะเป็นติวเตอร์ที่ดีได้ต้องเป็นคนที่อ่านกฎกติกาก่อนรับงาน
      7.3  กฎกติกานี้ใช้สำหรับ Sabuytutor
      7.4  ห้ามมีการใส่ร้ายป้ายสี Sabuytutor หากพบเห็นจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
 8. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อโพสต์ แชร์ จำเป็นที่ติวเตอร์ต้องอ่านและยอมรับในกฎกติกาของ Sabuytutor ก่อนรับงาน

      8.1  พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
      8.2  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือ ถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
      8.3  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 “ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท”
      8.4  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 “ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียง หรือ เกียรติคุณ ของบุคคลอื่น ก็ดี หรือ เป็นที่เสียหาย แก่ทางทำมาหาได้ หรือ ทางเจริญของเขา โดยประการอื่น ก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหาย อย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้ ผู้ใด ส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่า เป็นความไม่จริง หากว่า ตนเอง หรือ ผู้รับข่าวสารนั้น มีทางได้เสีย โดยชอบ ในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่า เพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้น หาทำให้ผู้นั้น ต้องรับผิด ใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่”
 9. ข้อปฏิบัติต่างๆ

      9.1  หลังได้ข้อมูลผู้เรียน

            – หลังจากที่ท่านได้ข้อมูลผู้เรียนแล้ว ให้ท่านโทรหา ผู้เรียนทันทีภายใน 1 ชั่วโมง ถ้าผู้เรียนไม่รับสายหรือไม่สะดวกหรือโอนเงินช่วงดึกให้ส่งเป็นข้อความแนะนำตัวกรณี ติวเตอร์ได้เบอร์ไปแล้วโทรช้า แล้วโทรไปผู้เรียนได้ ติวเตอร์จากที่อื่นแล้ว เราจะนับเวลาที่ติวเตอร์สถาบันอื่นโทรไปและตรวจสอบ เวลา หากทางเราส่งติวเตอร์ไปก่อน แต่ทาง ติวเตอร์ไม่โทรหาผู้เรียน เราจะไม่คืนค่าแนะนำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
            – หลังจากท่านโทรหาผู้ปกครองแล้ว ให้แจ้งผลกับเราทันทีว่า ยืนยันงานกับผู้ปกครองเรียบร้อย นัดสอนกันวันไหน หากติดปัญหา Sabuytutor จะได้ช่วยเหลือ
            – หลังจากได้เบอร์ผู้เรียนแล้ว ให้ท่านคุยกับผู้ปกครอง ผู้เรียนเพื่อสร้างความสนิท สนม ถามชื่อ ถามลักษณะนิสัย จุดประสงค์ในการเรียนเป้าหมาย เนื้อหาวิชาที่เรียน แนะนำชื่อของท่าน สาขา มหาลัย ประสบการณ์ สอน วันเวลา และการเดินทางให้เรียบร้อย หากรายละเอียดวิชา วัน เวลา สถานที่ ราคาไม่เป็นไปตามตกลง ให้ท่านแจ้ง Sabuytutor ทันที

      9.2.  ก่อนทำการสอน

            – กรอกข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลสถาบัน แจ้งชื่อนามสกุลจริงประวัติการศึกษาให้ครบถ้วน หากแจ้งเท็จเราดำเนินคดีตามกฏหมาย
            – ส่วนของผู้เรียน เอกสารการสอนท่านต้องเตรียมเองทั้งหมด ก่อนนัดสอนควรโทรถามผู้ปกครองให้เรียบร้อย เช็คการแต่งกาย เช็คกลิ่นปาก กลิ่นตัว เผื่อเวลาการเดินทางให้ดี      
                                                                     
      9.3.  ระหว่างทำการสอน

            – ห้ามเข้าไปดูเนื้อหาและรับเงินก่อน เนื้อหาสามารถขอดูโดยส่ง line/e-mail หรือโทรได้ ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ควรมีการทดสอบก่อนที่จะเรียน
            – เวลาที่เกินเล็กๆน้อยๆไม่ควรคิดเงินเพิ่ม วางแผนการสอนบริหารเวลาให้ดี ควรประเมินผู้เรียนโดยการสอบบ่อยๆหลังจากการสอน เวลาทดสอบ
            – แนะนำให้ฝากกระดาษคำถามไว้ให้ผู้ปกครองลองคุมน้องสอบ จากนั้นให้ส่งผลมาให้ท่านประเมินในการวางแผนการสอนครั้งต่อไป

      9.4  ภายหลังการสอน

            – นัดหมายครั้งต่อไปให้เรียบร้อย หากไม่มีการนัดหมายใน 1 สัปดาห์ ให้ท่านแจ้งเราเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือ
            – ข้อนี้ไม่บังคับ ถ่ายรูปติวเตอร์กับผู้เรียน( ขออนุญาตผู้เรียนด้วย) ส่งเป็นไฟล์ ส่งเข้ามาที่Line @admin.sabuytutor ทางเราจะขอบคุณเป็นอย่างมาก

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการโปรดติดต่อเรา:

ทางไลน์ : @admin.sabuytutor

วันที่มีผล: วันที่ 1 กันยายน 2565

สมัครเรียนพิเศษกับเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save